Obra

Col·lecció privada

En paral·lel
(39 x 19 x 40)cm.(39 x 21 x 47)cm.

En paral·lel
(39 x 19 x 40)cm.(39 x 21 x 47)cm.


En paral·lel
(39 x 19 x 40)cm.(39 x 21 x 47)cm.

Col·lecció privada